KIỂM TRA CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO
CỦA BÉ CÓ ĐANG ĐẠT CHUẨN?

(theo tiêu chuẩn của WHO)

Kg
Cm
Moringa Kid Moringa Kid
Cốm Moringa Kid - Bé Tiêu Hoá Khoẻ, Tăng Cân Tự Nhiên
  • 100% Non - Gmo
  • Được chứng nhận bởi Bộ Y Tế.
  • Được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm Nghiệm Quốc Gia.
  • Nguồn nguyên liệu quốc tế: Chùm ngây và Vi tảo Spirulina.
  • Được nuôi trồng bởi Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng - Bộ KHCN và Khoa CNSH - Học viện Nông nghiệp VN.