KIỂM TRA CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO
CỦA BÉ CÓ ĐANG ĐẠT CHUẨN?

(theo tiêu chuẩn của WHO)

Kg
Cm
Moringa Kid Moringa Kid

Cốm Moringa Kid – Bé Tiêu Hoá Khoẻ, Tăng Cân Tự Nhiên

  • 100% Non – Gmo
  • Được chứng nhận bởi Bộ Y Tế.
  • Được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm Nghiệm Quốc Gia.
  • Nguồn nguyên liệu quốc tế: Chùm ngây và Vi tảo Spirulina.
  • Được nuôi trồng bởi Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng – Bộ KHCN và Khoa CNSH – Học viện Nông nghiệp VN.