KIỂM TRA CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO
CỦA BÉ CÓ ĐANG ĐẠT CHUẨN?

(theo tiêu chuẩn của WHO)

Kg
Cm

KIỂM TRA CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO
CỦA BÉ CÓ ĐANG ĐẠT CHUẨN?

(theo tiêu chuẩn của WHO)

Kg
Cm
Moringa Kid Moringa Kid

Cốm Moringa Kid – Bé Tiêu Hoá Khoẻ, Tăng Cân Tự Nhiên

  • 100% Non – Gmo
  • Được chứng nhận bởi Bộ Y Tế.
  • Được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm Nghiệm Quốc Gia.
  • Nguồn nguyên liệu quốc tế: Chùm ngây và Vi tảo Spirulina.
  • Được nuôi trồng bởi Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng – Bộ KHCN và Khoa CNSH – Học viện Nông nghiệp VN.